Navzdory událostem, které nás potkaly v tomto roce vidí větší část podnikajících žen budoucnost svého byznysu pozitivně. Za první čtyři měsíce letošního roku přerušilo nebo dokončilo své podnikání zhruba 22 tisíc žen a více než 35 tisíc mužů. To představuje 5% aktivních živnostníků.
Zástupkyně něžnějšího pohlaví představují asi 36% všech živnostníků a podnikatelů.

Některé oblasti podnikání svým počtem ovládají muži a jiné naopak ženy. O něco větší zastoupení mají ženy v oblastech, kterých se nejvíce dotkly opatření zamezující šíření koronavirus. S touto skutečností může být spojen i fakt, že své aktivní podnikání ukončilo větší procento žen než mužů.

Nejčastěji mají ženy své zastoupení v oblastech týkajících se zdravotní a sociální péče (přibližně 70% všech podnikatelů), následují vzdělávání (66%) a prodej nemovitostí (57%). V oblasti ubytování a stravování (43%) byly více zasaženy právě ubytovací služby, ve kterém má zastoupení 59% žen, ve stravování má své zastoupení 41%.

Drtivou většinu tvoří ženy iu profesích, které musely zcela přerušit svou činnost, například mezi kadeřníky, kde tvoří až 93%. Svou budoucnost v podnikání navzdory obtížím vidí většina žen optimisticky.
Dopady na ženy podnikatelky budou záviset především na vyvíjející se situace, co se týče omezení podnikání.
Podnikatelky se nejčastěji setkávali s nuceným uzavíráním provozů a výrazným klesáním tržeb.

Ne vždy bylo jednoznačně jasné jak implementovat pravidla stanovená vládou do praxe, což vedlo k pochybnostem při dodržování formalit.
Některé ženy využívají pomoc formou záchranných balíčků, ale jiné, které jsou ve většině spoléhají samy na sebe v záchraně svého podnikání. Vysoké procento podnikatelek se k balíčkům na záchranu nedostalo, navzdory skutečnosti, že jejich podnikání bylo zcela paralyzované krizovou situací.

Jistou komplikací pro podnikající ženy bylo i to, že školní děti zůstaly a učili se z domu. Zde však ženy ukázaly schopnost zvládat krizové situace i ve velmi stresujícím období. Možná i taková forma krizového řízení pomáhá ženám zvládat potíže v podnikání v době.