Naše firma nezveřejňuje žádné údaje o svých klientech, a to ani v referencích. Informace, které nám svěříte, použijeme pouze k účelu založení / změny / prodeje obchodní společnosti a komplexních služeb souvisejících s obchodní společností.

Všichni naši zaměstnanci a externí spolupracovníci jsou vázáni dohodou o mlčenlivostí.