ODKUP SPOLEČNOSTÍ

INFORMACE O odkupu společností

Dospěli jste k rozhodnutí, že chcete prodat svou firmu? pokud bude vyhovovat našim podmínkám, můžeme ji od Vás přímo odkoupit nebo se pokusíme zprostředkovat její prodej novému zájemci. Denně máme poptávka po společnostech s historií plátce i neplátce DPH.
Odkup firmy představuje proces, který je ovlivněn několika faktory. nejdůležitějšími z faktorů bude samotný věk společnosti (den jejího vzniku – zápisu do obchodního rejstříku), předchozí účetní obraty a dále splnění podmínek, které vyžadujeme u všech odkupovaných firmách.

PODMÍNKY pro ODKUP SPOLEČNOSTI:

• je zcela bez závazků a jakýchkoli dluhů
• má řádně vedené účetnictví po celou dobu své existence a řádně předány daňová přiznání a přehledy ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění
• statutární orgán společnosti je zcela bezúhonný
Splnění těchto podmínek pro odkup firmy klienti prokazují úředními dokumenty, které nám předloží před převodem jejich firmy na nového majitele. Tyto doklady mají za účel zajistit bezpečnost celé obchodní transakce výkupu společnosti na obou stranách.

Doklady potřebné k odkupu SPOLEČNOSTI:

– potvrzení o bezdlužnosti společnosti od finančního úřadu
potvrzení o bezdlužnosti firmy od správy sociálního zabezpečeniasociálnej pojišťovny
– potvrzení o bezdlužnosti společnosti od zdravotní pojišťovny
• výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu (jednatele / člena představenstva)
pokud se na základě dokladů, které zmiňujeme výše prokáže, že společnost nemá žádné závazky, nabídneme vám za ni výkupní cenu. Tato cena se stanovuje vždy individuálně a odvíjí se zejména od data vzniku společnosti a stavu jejího zakladatelských a ostatních dokumentů.
Při odkupu společností hradíme kromě odměny pro původního majitele také veškeré náklady spojené s převodem firmy a zápisem změn v obchodním rejstříku – typicky se jedná o náklady na notářský zápis, výpisy, ověření podpisů, odpisy a kuželky za zápis do OR sr.
Pokud Vaše společnost splňuje výše uvedené náležitosti, neváhejte nás kontaktovat a objednat si službu odkup společnosti.