Jaký byl únor 2020 při vzniku živností a obchodních společností

V únoru ukončilo své podnikání 2 857 fyzických osob a 1 237 obchodních společností. Na druhé straně vzniklo 2 646 obchodních společností a 5 209 fyzických osob podnikatelů. Přírůstek tak tvoří 1 409 obchodních společností a 2 352 fyzických osob podnikatelů, tzv. živností.
Oproti lednu tak vzniklo o 56 méně obchodních společností a také klesal i počet zaniklých společností o 38. Meziměsíční čistý přírůstek se tak snížil o 18.

Počet nově vzniklých živností se v únoru oproti lednu snížil o 1 155 a počet těch, které zanikly se rovněž snížil o 1 126. Meziměsíční čistý přírůstek živností se tak snížil o 29.

První dva měsíce roku 2020 zaznamenávají pokračující trend snižujícího se počtu zániků fyzických osob podnikatelů – živností. Únor je měsícem, kdy byl zaznamenán jeden z nejnižších počtů zániků živností za období posledních 8 let.

Jak je to s obchodními společnostmi?

Nejvíce obchodních společností vzniklo v Praze (celkem 1 231), v Jihomoravském kraji (celkem 348) a ve Středočeském kraji (celkem 203). Tyto kraje však také dominují v počtu zaniklých společností. Praha má na kontě 672 zaniklých společností, následuje ji Středočeský s 117 zaniklými společnostmi a Jihomoravský kraj s 89 zaniklými společnostmi. Za poslední rok se počet společností nejrychleji zvyšoval v Pardubickém kraji a na Vysočině. Velmi pomalý byl nárůst byl zaznamenán v Karlovarském kraji.
Co se týče fyzických osob podnikatelů jak živnostníků tak nejvyšší počet byl zaregistrován opět v Praze (836), ve Středočeském kraji (700) a v Jihomoravském kraji (586). Počtem zániků vedl Jihomoravský kraj (347), po něm následoval Košický kraj (328) a poslední byl Ústecký kraj (313).
Zvýšení počtu společností a živností je nejmarkantnější v oblasti informačních a komunikačních činností.
Nejvíce obchodních společností vzniklo v únoru v oblasti odpadového hospodářství (334), v obchodě (328) a ve zpracovatelském průmyslu (230). Nejvyšší počet zaniklých obchodních společností zaznamenala oblast obchodu (423), dále oblast nakládání s odpady (308) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (129).
Nejvíce fyzických osob začalo v únoru podnikat v oblasti zpracovatelského průmyslu (665), v profesních, vědeckých a technických činnostech (581) a ve stavebnictví (579). Nejvíce fyzických osob podnikatelů ukončilo svou činnost v oblasti obchodu (758), ve stavebnictví (457) a ve zpracovatelském průmyslu (385).
Za období posledního roku vzniklo nejvíce obchodních společností v oblasti odpadového hospodářství (4 757), v obchodě (4 504) a ve zpracovatelském průmyslu (2 776). Nejvíce společností pak zaniklo v oblasti obchodu (5 552), v nakládání s odpady (3 397) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 674). Nejrychleji rostl počet společností v oblasti informačních a komunikačních činností. Následovala doprava a skladování s 27 novými společnostmi. Naopak v obchodě vzniklo pouze 8 nových společností na 10 zaniklých. Počet společností se tak v tomto odvětví, jako jediném z hlavních odvětví, snížil.

Fyzické osoby začínali v uplynulém roce nejčastěji podnikat ve zpracovatelském průmyslu (8 605), v profesních, vědeckých a technických činnostech (7 537) a ve stavebnictví (7 369).
Nejvíce živnostníků za období posledního roku zaniklo v obchodě (13 183), ve stavebnictví (7 020) a ve zpracovatelském průmyslu (5 772). Nejrychleji se počet živností zvyšoval opět v informačních a komunikačních činnostech. Následoval zpracovatelský průmysl, ubytování a stravování a oblast obchodu.