Pokud jste vlastníkem společnost, pro kterou z různých důvodů nemáte využití pravděpodobně uvažujete nad tím, jak se jí elegantně a jednoduše “zbavit”.

Prodej společnosti je jednoduchým a rychlým způsobem jak toho dosáhnout.
Níže se podíváme na několik kroků, které je třeba projít dříve, než se Vaši společnost rozhodnete nabídnout k prodeji.

1. Vypořádání pohledávek a závazků, včetně ukončení smluvních vztahů
První z podmínek, která musí být Vaší společností splněna je vypořádání závazků a pohledávek. To znamená, že společnost uhradí všechny faktury (a jiné smluvní plnění) a zároveň požádáte Vašich obchodních partnerů, aby uhradili své závazky Vaší společnosti.
Vaše společnost by také ke dni prodeje novému majiteli měla být bez jakýchkoliv smluvních vztahů (např. Pronájem prostor, leasing, půjčky atd.)
Některé smluvní vztahy však nelze ukončit a nabyvatele třeba informovat o tom, že firma má pronajaté sídlo u jiné společnosti, že má bankovní účet v určité bance, atd.

2. Uhradit nedoplatky na daních a odvodech a získat potvrzení o bezdlužnosti
Dalším krokem je vypořádání závazků společnosti vůči státu. To se týká doplacení daně z přidané hodnoty, daně z příjmu PO, silniční daně, případně jiné daně, pokud k nim byla společnost přihlášena. Rovněž i doplacení odvodů do sociální a zdravotní pojišťovny. Pokud jsou všechny daně a odvody doplaceno, třeba zaslat žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti na příslušné instituce (finanční úřad, zdravotní a sociální pojišťovna).

3. odhláška ze sociální pojišťovny
Pokud jste měli zaměstnance, je třeba odeslat jejich odhlášku do sociální pojišťovny. Dále je třeba poslat odhlášku společnosti jako zaměstnavatele. Ve většině případů následuje po zaslání odhlášky zaměstnavatele kontrola. Z kontroly nemusíte mít obavy, když máte vše v pořádku.

4. Příprava účetnictví a archivu společnosti na předání
Připravte archiv společnosti (tj zakladatelské dokumenty) a celé účetnictví na předání. Je také vhodné sepsat předávací protokol, který se hodí pro obě strany.

5. Poslední kroky
Pokud jste prošli všechny předchozí kroky na závěr můžete zrušit bankovní účet. Nový majitel si založí nový účet.
Posledním krokem je pak kontaktovat specialistu na odkoupení společností. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek a my se Vám ozveme. Za Vaši společnost Vám nabídneme adekvátní cenu a také uhradíme veškeré náklady spojené převodem společnosti, včetně zápisu změn do Obchodního rejstříku.