Prodej společnosti s sebou přináší řadu otázek. Kromě těch tradičních se nyní budeme zabývat tou, kterou si určitě položil každý majitel společnosti, který se zamýšlel nad jejím prodejem.

Kdo tedy může koupit Vaši společnost? Zájemce o její koupi můžeme rozdělit do tří základních skupin. Každá ze skupin má svá specifika a prodávající by měl vědět co tu, kterou skupinu zájemců zajímá.

Skupina č.1 – Finanční investoři

Pro skupinu finančních investorů je příznačný jejich zájem o společnost z hlediska finančního užitku a výnosnosti. Finanční investoři hledají využití pro své finanční prostředky a koupě společnosti pro ně představuje doplňování jejich portfolia investic. Takové doplnění musí však vhodně kombinovat očekávaný výnos a riziko. Pokud se investor rozhodne investovat do menší firmy, může být jeho investice považována za velmi rizikovou a právě kvůli tomu se od ní očekává poměrně vysoké zhodnocení investice. Z pohledu investora jsou atraktivní především společnosti vykazující dostatečný zisk a především příliv peněžních prostředků. Na druhé straně zájmem investora není jeho aktivní zapojení do aktivit společnosti, proto ho budou spíše zajímat společnosti, které jsou dostatečně zajeté a mají ustálené procesy, které majiteli společnosti umožňují pouze sporadický zásah do jejího fungování.

Skupina č. 2 – Strategičtí kupující

Zájemců, jejichž zájem o koupi společnosti je strategický, nazýváme strategickými kupujícími. Pro ně je specifikem, že jde o subjekty podnikající ve stejném nebo příbuzném oboru, kteří hledají možnosti růstu a expanze pro svou společnost. Při této skupině zájemců nejde pouze o zisk dalšího segmentu, ale také o výhodné získání technologii, kvalifikovaných zaměstnanců nebo dokonce prostředku pro obsloužení dalšího geografického území.

Tak jako pro finančních investorech, ani pro strategického kupujícího není rozhodující aktivní zapojení do aktivit společnosti. Ve většině případů nově nabytou společnost začlení do své vlastní organizační struktury a přizpůsobí ji svým vlastním potřebám. Z finančního pohledu je takovým kupujícím hodnocena nejen současná finanční výkonnost kupované společnosti, ale i její přínos do budoucna v případě spojení.

Skupina č.3 – Noví podnikatelé

Tato skupina zahrnuje fyzické osoby, které v současnosti nepodnikají, avšak podnikání a řízení vlastní společnosti je jejich záměrem.

Zájemci z této skupiny jsou diametrálně odlišní od předchozích dvou skupin. Jsou připraveni a chtějí do společnosti investovat své úsilí a čas. Co to znamená pro prodávajícího? Kromě klíčů od společnosti mu pravděpodobně bude muset prodat i znalosti aby věděl společnost dostatečně dobře řídit. Nového majitele z finančního pohledu zajímá kolik mu jeho společnost přinese financí.

U některých zájemcích se prvky jednotlivých základních skupin prolínají. Příkladem jsou soukromé kapitálové fondy. Jejich primárním účelem je zhodnocení finančních prostředků vložených do fondů v maximální možné míře. Takové fondy hledají akvizici společnosti, jejíž finanční výkonnost se pohybuje na velmi dobré úrovni, nebo má potenciál pro růst výkonnosti. Následně se chovají jako strategičtí kupující, tzn. vyhledávají další společnosti ze stejného nebo příbuzného odvětví, aby mohli v daném tržním segmentu dominovat a v nejvyšší možné míře využili synergické efekty. Pro maximalizaci efektivity získaných společností fondy do nich často dosazují svých vlastních odborníků a manažerů, plus se aktivně podílejí na jejich řízení. Fondy si tyto společnosti však nenechávají a v horizontu pěti až sedmi let nastupuje opět hlavně finanční hledisko, což vede k prodeji společností a zisku financí pro samotný kapitálový fond.