Vliv diskrétnosti je rozdílný při prodeji nemovitosti a při prodeji dobře zaběhnuté a perspektivní společnosti.

Pokud prodáváte dům, či byt, tak vyhotovíte fotografie, případně video, přidáte informace o nemovitosti, kterou detailně popíšete a vše šíříte, tak, aby to mělo co největší dopad a takovou inzerci si prohlédlo co nejvíce lidí.

Nyní si zkuste představit tutéž situaci, jen místo domu přidejte společnost. Jak byste jako dlouholetý zákazník nahlíželi na spolupráci se společností, o které víte, že ji majitel prodává?

Prodej společnosti může dotknout tří základních subjektů: zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Navzdory skutečnosti, že většina kupujících si společnost kupuje s cílem pokračovat v podnikání, či dokonce její zlepšení, pokud nastane situace, kdy se zaměstnanci o prodeji společnosti dozvědí v nepříliš vhodný okamžik, tak to může vyvolat množství nepříjemností ve vztazích na pracovišti, což může mít nepříznivý vliv na kvalitu jejich práce. To může vyústit k poklesu výkonnosti celé společnosti.

Taková situace může být vyvolána například i zaměstnanci, kteří se cítí snadno nahraditelní a určitě víte, že strach a stres ze ztráty zaměstnání může vést častokrát k nepříjemným situacím.

Druhou skupinou subjektů ovlivněných prodejem společnosti jsou samozřejmě zákazníci. Pokud se dozví o prodeji společnosti, tak zvažují stále více další objednávky, dokonce se obrátí i na konkurenci. Při menších společnostech jsou odběratelsko-dodavatelské vztahy mnohokrát navázané přímo na osobu majitele společnosti. Jakmile přijde k poklesu objednávek a tím pádem i tržeb, tak zároveň začne klesat i hodnota společnosti a to je to, čemu se snaží prodávající všemožně vyhnout.

Třetí skupinou jsou dodavatelé. Závislost společnosti na dodavatelích je případ od případu odlišná. Některé společnosti disponují širokospektrálním množstvím dodavatelů, kteří jsou snadno nahraditelní, jiné společnosti mají pouze pár klíčových dodavatelů bez jakékoliv alternativy a jejich výpadek by byl pro společnost kritický.
Za období, kdy společnost působila na trhu si vybudovala určité vztahy, které by mohly být narušeny v případě pokud se dodavatel o úmyslu společnost prodat dozví. Dodavatel se rovněž může usilovat o změnu dodacích podmínek, což způsobí zbytečné potíže.

Při každém subjektu jde o psychologické momenty vzbuzující subjektivní dojmy. V momentě, kdy se začne celý proces prodeje společnosti, nemá její majitel dostatek času a prostoru na vysvětlování svého záměru každému jednomu subjektu. Proto je diskrétnost zejména prvopočátcích prodeje tak důležitá.

Naskýtá se však otázka jaký postup třeba při prodeji společnosti zvolit, aby se zachovala diskrétnost?

Jak lze diskrétně zajistit to, že se nabídka společnosti dostane co k největšímu množství zájemců?

Vše je zajištěno zpracováním dvou typů prezentačních dokumentů o prodávané společnosti. Prvním typem takového dokumentu je stručný profil společnosti bez identifikace. V něm jsou uvedeny pouze základní informace, které zájemci napomohou při rozhodování, zda si daná nabídka zaslouží jeho pozornost a bližší zkoumání. Stručný profil neobsahuje informace, které by umožňovaly zájemci snadno identifikovat společnost.

Pokud zájemce zjistí, že je nabídka společnosti něj atraktivní, tak přistoupíme k poskytnutí detailního profilu o prodávané společnosti a odkup firmy muže byt realizován. Diskrétnost je smluvně zaručena, protože zájemce musí podepsat smlouvu o mlčenlivosti a až potom mu je poskytnut detailní profil. Pro vážné zájemce není žádným problémem takovou smlouvu podepsat, protože je také v jejich zájmu, aby prodej proběhl bez komplikací a společnost bude nadále bezproblémově fungovat.

Tento způsob zajistí, že se nabídka dostane co k nejširšímu okruhu zájemců a zároveň je zachována diskrétnost a kompletní informace se dostanou pouze k vážným zájemcům.